Rodzaje zaćmy (katarakty)


Zaćma wrodzona powstaje w życiu płodowym pod wpływem różnych czynników działających na kobietę i dziecko w okresie ciąży.

Rodzaje zaćmy (katarakty)

Zaćma wrodzona powstaje w życiu płodowym pod wpływem różnych czynników działających na kobietę i dziecko w okresie ciąży. Do czynników tych zalicza się awitaminozę, zwłaszcza niedobór witamin z gruby B, wpływ substancji toksycznych, wirusy, głównie wirus różyczki, który działa uszkadzająco na płód wywołując wiele zaburzeń rozwojowych.

Rozróżnia się zaćmy wrodzone torebkowe, torebkowo-soczewkowe, śródsoczewkowe, całkowite i błoniaste. Dokładne określenie rodzaju zaćmy jest niekiedy bardzo trudne. Leczenie polega na operacyjnym usunięciu zmętniałej i nieprzeźroczystej soczewki.

Zaćma młodzieńcza to choroba rozwijająca się w okresie młodzieńczym lub wczesnego dzieciństwa. Występuje pod postacią plam lub punktów zmętnienia w soczewce. Najczęściej jednak pod postacią zaćmy wieńcowej. Leczenie odbywa się wyłącznie operacyjnie.

Zaćma starcza zwane też starcze zmętnienie soczewki, rozwija się najczęściej po 45 roku życia. Zależnie od miejsca, w którym rozpoczynają się procesy zmętnienia rozróżnia się zaćmę korową lub jądrową. Choroba rozwija się powoli pod wpływem stopniowej denaturacji i koagulacji białka soczewki.

Po upływie pewnego czasu dochodzi do nieodwracalnego zmętnienia całej soczewki. Zaćma dotyczy najczęściej obu oczu, z tym że w jednym oku może rozwijać się intensywniej i wcześniej niż w drugim. Leczenie także operacyjne.