Techniki usuwania zaćmy


Techniki usuwania zaćmy

Techniki usuwania zaćmy

Jedynym skutecznym leczeniem jest zabieg chirurgiczny. Można natomiast opóźnić pojawienie się zaćmy przez odpowiednią suplementację.

Mechaniczna przeszkoda w widzeniu, jaką stanowi zmętniała soczewka, według współczesnej wiedzy może być usunięta tylko chirurgicznie. Wykorzystuje się wiele technik operacyjnych, doskonali aparaturę i materiały. Najczęściej obecnie stosowana technika operacyjna to zewnątrz torebkowe usunięcie zaćmy. Bezpośrednio po operacji pacjenci otrzymują leki działające miejscowo i ogólnie.

Leki podawane miejscowo w postaci kropli do oczu to leki przeciwzapalne, antybiotyki, leki rozszerzające źrenicę, czasami są to leki obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe. Czas leczenia zależy od stanu gałki ocznej po operacji i może trwać nawet 6 miesięcy. Badania ostatnich lat ujawniły wiele zmian zachodzących w oczach, powodujących zaćmę i inne choroby oczu.

Wskazano, że w zdrowym oku poziom witaminy C jest 50-60 razy wyższy niż we krwi, zaś poziom glutationu i cynku 10 razy wyższy. W oczach dotkniętych zaćmą poziom tych związków jest bardzo niski. Witamina C jest znanym czynnikiem oksydoredukcyjnym, działającym jak antyoksydant.

Glutation jest wewnątrzustrojowym antyoksydantem, natomiast cynk jest składnikiem licznych enzymów znajdujących się w strukturach oka. Niedobór tych składników ma wpływ na zmiany chorobowe w oczach. Możemy się przed tym bronić za pomocą preparatów antyoksydacyjnych.