Zaćma powikłana


Ten rodzaj zmętnienia soczewki powodowany jest najczęściej procesami zapalnymi przedniego lub tylnego odcinka gałki ocznej.

Zaćma powikłana

Ten rodzaj zmętnienia soczewki powodowany jest najczęściej procesami zapalnymi przedniego lub tylnego odcinka gałki ocznej.

Może powstawać także u osób ze znaczną krótkowzrocznością, w jaskrze dokonanej lub może stanowić powikłanie chorób ogólnych takich jak cukrzyca, tężyczka, choroby skórne np. twardzina skóry albo świerzbiączka rozsiana.

Zaćma może rozwijać się również w następstwie stosowania przez długi okres niektórych leków np. kortykosteroidów. Jest to tzw. zaćma toksyczna. Podobne następstwa dają leki powodujące zwężenie źrenic. Leczenie, podobnie jak w innych rodzajach zaćmy, wyłącznie operacyjne.

Cukrzyca przyspiesza wystąpienie zaćmy, zwiększa się częstotliwość stanów zapalnych spojówek. Początkowe stadia mogą przebiegać bezobjawowo.

Przymglone widzenie, wahania ostrości wzroku zależne od poziomu cukru we krwi, a także upośledzenie widzenia barwy czerwonej i zielonej to objawy, które powinny nas zaniepokoić i dlatego pacjent chory na cukrzycę przynajmniej raz w roku powinien być zbadany przez lekarza okulistę.

Badanie obejmuje: określenie ostrości wzroku i pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. Przy pomocy lampy szczelinowej określa się też stan zaawansowania zmętnienia soczewki, a badaniem dna oka określa się stadium zaawansowania choroby.

W wypadku wystąpienia pierwszych zmian w siatkówce należy wykonać angiografię.